info uit de werkgroep onderwijsaanbod

            
         
   Info uit de werkgroep onderwijsaanbod:De werkgroep onderwijsaanbod heeft in de afgelopen periode een grondig en zorgvuldig  onderzoeksproces doorlopen. Dit onderzoek was gericht op het onderwijs en de werkwijzen op beide scholen. Dit heeft ertoe geleid dat we een weloverwogen besluit hebben kunnen nemen ten aanzien van het onderwijsaanbod op de nieuwe school in schooljaar 2014-2015:

 

In het schooljaar 2014-2015 wordt er gestart met het werken vanuit methodes. Deze methodes vormen de leidraad voor het onderwijsaanbod en voor de leerkrachten. Hiermee waarborgen we een ononderbroken leerlijn voor alle leerlingen en staan we garant voor een gedegen onderwijsaanbod dat voldoet aan de kerndoelen.

 

Het nieuwe schoolteam zal in het komende schooljaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van de missie en visie van de nieuwe school. Met de nieuwe visie als uitgangspunt zullen zij het onderwijsaanbod verder gaan afstemmen.

 

De werkgroep onderwijsaanbod geeft aan de directie en het nieuwe team de aanbeveling om bij de visie-ontwikkeling en de afstemming van het onderwijsaanbod een aantal zaken mee te nemen ( die o.a. door ouders zijn aangereikt tijdens de informatie-avond). Denk daarbij aan: de ontwikkeling van sociale competenties, ontwikkelingsgericht werken, thematisch werken, leervaardigheden van kinderen ( zelfstandigheid, leren leren, etc.) en de rol van ICT in het onderwijs.

nieuwe naam

Werkgroep nieuwe naam en huisstijl

Denk mee
Nieuwe naam/huisstijl

Beste ouders/verzorgers,
De werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’ wil graag het volgende onder de aandacht brengen.
Vanaf 9 december zijn alle groepen op Panningen-Zuid en op de Regenboog actief aan de slag gegaan om een nieuwe naam te bedenken voor onze nieuwe school.
Alle groepen hebben een zogenaamd ‘moodboard’ in de klas hangen en hierop staan kernwaardes die het team belangrijk vindt. Deze kernwaardes zijn richting de kinderen ook toegelicht door de leerkrachten. Ook hebben alle groepen van Panningen-Zuid al een bezoekje gebracht aan het nieuwe gebouw.
Dit moodboard én de rondleiding in het nieuwe gebouw, zorgen voor inspiratie voor de kinderen om te komen tot een nieuwe naam. De nieuwe namen die bij de kinderen opkomen, vullen ze in op de grote moodboards die in de groepen hangen. Maar ook u mag hierop mogelijke namen schrijven. Op de website kunt u foto’s zien van de verschillende moodboards. (www.obsderegenbooghelden.nl of www.panningenzuid.nl)
Hieronder ziet u het moodboard met de kernwaardes.
Het is leuk als elk gezin ook thuis eens gaat proberen om tot nieuwe namen te komen die passen bij de kernwaardes. Deze nieuwe namen kunt u noteren op het moodboard dat uw kind mee naar huis heeft gekregen en mag u uw kind weer meegeven na de kerstvakantie (uiterlijk 10 januari 2014).
Uw kind weet hoe het werkt.
De werkgroep zal eind januari een keuze gaan maken uit alle namen die dan verzameld zijn.
Nog vóór de carnavalsvakantie wordt die nieuwe naam onthuld! Ná de naamsonthulling zullen we ook weer samen met de kinderen een passend logo gaan bedenken.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe.
Werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën. 
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.

Werkgroep naamgeving en huisstijl

1 | 2 >>
Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.
Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie. Denk mee

De werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’ wil graag het volgende onder de aandacht brengen.
Vanaf 9 december zijn alle groepen op Panningen-Zuid en op de Regenboog actief aan de slag gegaan om een nieuwe naam te bedenken voor onze nieuwe school.
Alle groepen hebben een zogenaamd ‘moodboard’ in de klas hangen en hierop staan kernwaardes die het team belangrijk vindt. Deze kernwaardes zijn richting de kinderen ook toegelicht door de leerkrachten. Ook hebben alle groepen van Panningen-Zuid al een bezoekje gebracht aan het nieuwe gebouw.
Dit moodboard én de rondleiding in het nieuwe gebouw, zorgen voor inspiratie voor de kinderen om te komen tot een nieuwe naam. De nieuwe namen die bij de kinderen opkomen, vullen ze in op de grote moodboards die in de groepen hangen. Maar ook u mag hierop mogelijke namen schrijven.
Op het midden van het moodboard ziet u de kernwaardes.
Het is leuk als elk gezin ook thuis eens gaat proberen om tot nieuwe namen te komen die passen bij de kernwaardes. Deze nieuwe namen kunt u noteren op dit moodboard en mag u uw kind weer meegeven na de kerstvakantie (uiterlijk 10 januari 2014).
Uw kind weet hoe het werkt.
De werkgroep zal eind januari een keuze gaan maken uit alle namen die dan verzameld zijn.
Nog vóór de carnavalsvakantie wordt die nieuwe naam onthuld! Ná de naamsonthulling zullen we ook weer samen met de kinderen een passend logo gaan bedenken.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe.

Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

2 oktober bijeenkomst diverse werkgroepen.

bijeenkomst diverse werkgroepen.

Werkgroep onderwijsaanbod

Uitgangspunt van deze werkgroep is steeds om op basis van de professionele kennis van de leerkrachten de juiste keuzes te maken gericht op de ontwikkeling van de  kinderen en de leerresultaten.

Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep op 2 oktober 2013 is er in beeld gebracht welke zaken nader onderzocht moeten worden met betrekking tot het onderwijsaanbod.

Te denken valt aan:

  • Inventarisatie huidige methodes
  • Inventarisatie verschillen en overeenkomsten tussen beiden scholen in onderwijsaanbod
  • Methodes en werkwijzen gekoppeld aan leerresultaten, leerlijnen en leerdoelen

 

Verder is er tijdens deze bijeenkomst een tijdspad bepaald waarin beschreven staat welke stappen de werkgroep gaat nemen om te komen tot een eenduidig onderwijsaanbod waarmee de nieuwe school in augustus 2014 een gedegen start kan maken.

Werkgroep vieringen

De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillen en overeenkomsten van de vieringen op beide scholen, rekening houdende met de verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen.  We zijn tot de conclusie gekomen dat er veel overeenkomsten zijn op beide scholen. Mogelijkheden genoeg om te komen tot een gemeenschappelijke opzet voor de nieuwe school!

 

werkgroep pr.

In de werkgroep is er een tijdspad gemaakt mbt het realiseren van info-avonden, informatie verstrekking en de opening van de nieuwe school.  De leden van de werkgroep hebben een overlegmoment gepland met Johan.

werkgroep huisvesting

Het aanspreekpunt van onze werkgroep : Tillie

Brainstormen “wat moet mee?

We zijn begonnen aan een mindmap “wat moet mee”.                         

We zijn tot een aantal acties gekomen en we hebben een aantal vragen aan Johan.

Tijdpad: Een concreet tijdpad hebben we nog niet opgesteld.

 Brainstormen over het logistieke proces                                                              

 

het laatste nieuws

Werkgroep verkeer:


De werkgroep verkeer heeft niet stil gezeten.

Zij zijn al drie keer bij elkaar gekomen om de verkeerssituatie te bespreken.           

Het veilig oversteken bij de J.F. Kennedylaan is ter sprake gekomen en het parkeren bij de nieuwe school.
Ook is er met de gemeente hierover overleg geweest.
De volgende vergadering is op vrijdag 6 september.

1e info avond

                          De 1e informatie bijeenkomst.

Om alle ouders en belangstellenden op de hoogte te houden mbt te ontwikkelingen de scholen Panningen Zuid en de Regenboog zal er een kort verslag van de info avond op deze site worden geplaats.


De presentatie van de directeur Johan van den Beucken kunt u bekijken door op de onderstaande link te klikken.

http://prezi.com/ss_yg_br13yo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

beide teams stellen zich voor
                                De teamleden van beide scholen stelden zich voor aan de ouders


een grote opkomst
                            Er was grote belangstelling voor de nieuwe ontwikkelingen.