Nieuweschool

Op vrijdag 25 april was het zo ver. De naam van de nieuwe school van basisschool de Regenboog en basisschool Panningen zuid is onthuld. 
Vanaf nu gaan beide scholen verder onder de naam:

 

Interview met directeur Johan van den Beucken

Directeur Johan van den Beucken werd op vrijdag 25 april geinterviewd door omreop P&M over de Nieuweschool.
U kunt dit interview bekijken door onderstaande link te kopiëren en in de adresbalk van internet te plakken.

 http://www.youtube.com/watch?v=BY4tnrLMYx8

Foto's onthulling nieuwe naam

1 | 2 >>
Op vrijdag 25 april was het zo ver. De naam van de nieuwe school van basisschool de Regenboog en basisschool Panningen zuid is onthuld. Bekijk hier de foto's van de ludieke onthulling.
fileitem Juf Mia start de ochtend met een welkomstwoord.
fileitem Veel ouders zijn aanwezig voor de onthulling.
fileitem
fileitem Omroep P&M is aanwezig om een reportage te maken.
fileitem O.l.v. Marc Delmée wordt de nieuwe naam beetje bij beetje onthuld.
fileitem Het woord school is al te lezen.
fileitem
fileitem Nog vlug even de jas uitdoen en dan is het te lezen: Nieuwe school.
fileitem

Opening zebrapad filmpje


Omroep P en M heeft filmopnames gemaakt van de opening van het zebrapad. 
Dit filmpje is te bekijken door onderstaande liink te kopieren en in de adresbalk bij internet te plakken. 

http://www.youtube.com/watch?v=xFJfWQye2UQ&feature=youtu.be

Opening zebrapad

1 | 2 | 3 >>
Donderdagmorgen 24 april werd de nieuwe zebra bij de J F Kennedylaan officieel in gebruik genomen. Van alle 3 de scholen waren er een 2tal kinderen uitgekozen om met de verkeerscoördinatoren hierbij aanwezig te zijn. Ook Marieke Verstappen, Fer Schutgens van de gemeente waren erbij, wethouder Paul Sanders, Arno Janssen van Veilig verkeer en de aannemer die alles er zo piekfijn uit liet zien. Judith Zelen vertegenwoordigde de werkgroep verkeer. Het was een feestelijke opening met ballonnen en een lint dat werd doorgeknipt. Alle kinderen kregen een opvallend hesje aan.
Per school kregen de kinderen nog een verkeersspel aangeboden, dat we zeker in de verkeerslessen gaan gebruiken.
fileitem Guus van Hoof – HR groep (het bedrijf dat de zebramasten heeft geplaatst), Arno Janssen – VVN Afdeling Peel en Maas
Paul Sanders – Wethouder gemeente Peel en Maas
Fer Schutgens – Gemeente Peel en Maas (adviseur infrastructuur)staan al te wachten
fileitem De eerste auto's die officieel moeten stoppen voor de nieuwe zebra.
fileitem Daar komt de Wissel aan.
fileitem De kinderen van Panningen Zuid zijn met de auto gekomen.
fileitem Daar komt de delegatie van de Regenboog aan.
fileitem De ballonnen hangen al klaar.
fileitem Led verlichting met energie zuinige zonnepanelen.
fileitem De groep is bijna compleet.
fileitem Daar komt de delegatie van de gemeente Peel en Maas nog aan.

Nieuws uit de werkgroep verkeer

Intussen zijn er weer de nodige bijeenkomsten geweest en de werkgroep heeft een fantastisch resultaat bereikt. 
Op de laatste vergadering van vrijdag 17 januari 2014 werd bekend gemaakt dat zich 29 brigadiers hebben opgegeven, geweldig toch.
Ook kunnen we al dagelijks genieten van de vorderingen op de J F Kennedylaan. 
Te weten:
-de nieuwe bushalte is verschoven naar Helden Dorp en wordt t.z.t. in gebruik      genomen. 
- de verhoogde zebra is zover klaar.
- het aanwerk voor de bajonet bij de Wietelweg is al goed te zien.
- de 2 meter brede fietspaden zijn ook al bijna klaar.
Al met al ligt het werk, mede door het geweldige weer, voor op het schema.

De werkgroep heeft verder nog aandacht besteed aan de extra parkeerplaatsen tussen Wissel en Regenboog. Beloofd is aan ons door de gemeente, dat er 10 extra plaatsen komen voor leerkrachten en bezoekers van de nieuwe Regenboog.  
Ook de "kiss en ride" zone wordt niet vergeten.
Verder hebben we een optie bij de gemeente voor een zebrapad bord met led verlichting. Wordt er overgestoken dan duw je op een knop en de verlichting gaat branden. 
Een punt van aandacht was ook de instructie die de brigadiers moeten krijgen.
Deze laatste punten komen terug op de volgende vergadering in maart op het gemeentehuis.  Tot zover nieuws van de werkgroep verkeer.

Info uit de werkgroep onderwijsaanbod

            
         
   Info uit de werkgroep onderwijsaanbod:De werkgroep onderwijsaanbod heeft in de afgelopen periode een grondig en zorgvuldig  onderzoeksproces doorlopen. Dit onderzoek was gericht op het onderwijs en de werkwijzen op beide scholen. Dit heeft ertoe geleid dat we een weloverwogen besluit hebben kunnen nemen ten aanzien van het onderwijsaanbod op de nieuwe school in schooljaar 2014-2015:

 

In het schooljaar 2014-2015 wordt er gestart met het werken vanuit methodes. Deze methodes vormen de leidraad voor het onderwijsaanbod en voor de leerkrachten. Hiermee waarborgen we een ononderbroken leerlijn voor alle leerlingen en staan we garant voor een gedegen onderwijsaanbod dat voldoet aan de kerndoelen.

 

Het nieuwe schoolteam zal in het komende schooljaar aan de slag gaan met het ontwikkelen van de missie en visie van de nieuwe school. Met de nieuwe visie als uitgangspunt zullen zij het onderwijsaanbod verder gaan afstemmen.

 

De werkgroep onderwijsaanbod geeft aan de directie en het nieuwe team de aanbeveling om bij de visie-ontwikkeling en de afstemming van het onderwijsaanbod een aantal zaken mee te nemen ( die o.a. door ouders zijn aangereikt tijdens de informatie-avond). Denk daarbij aan: de ontwikkeling van sociale competenties, ontwikkelingsgericht werken, thematisch werken, leervaardigheden van kinderen ( zelfstandigheid, leren leren, etc.) en de rol van ICT in het onderwijs.

Werkgroep verkeer

Info over informatie avond 2 december j.l.

Bij het blokje informatie avonden treft de de presentatie aan van de werkgroep verkeer én een overzicht van de vieringen in de toekomstige nieuwe school.

Nieuwe naam

Werkgroep nieuwe naam en huisstijl

Denk mee
Nieuwe naam/huisstijl

Beste ouders/verzorgers,
De werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’ wil graag het volgende onder de aandacht brengen.
Vanaf 9 december zijn alle groepen op Panningen-Zuid en op de Regenboog actief aan de slag gegaan om een nieuwe naam te bedenken voor onze nieuwe school.
Alle groepen hebben een zogenaamd ‘moodboard’ in de klas hangen en hierop staan kernwaardes die het team belangrijk vindt. Deze kernwaardes zijn richting de kinderen ook toegelicht door de leerkrachten. Ook hebben alle groepen van Panningen-Zuid al een bezoekje gebracht aan het nieuwe gebouw.
Dit moodboard én de rondleiding in het nieuwe gebouw, zorgen voor inspiratie voor de kinderen om te komen tot een nieuwe naam. De nieuwe namen die bij de kinderen opkomen, vullen ze in op de grote moodboards die in de groepen hangen. Maar ook u mag hierop mogelijke namen schrijven. Op de website kunt u foto’s zien van de verschillende moodboards. (www.obsderegenbooghelden.nl of www.panningenzuid.nl)
Hieronder ziet u het moodboard met de kernwaardes.
Het is leuk als elk gezin ook thuis eens gaat proberen om tot nieuwe namen te komen die passen bij de kernwaardes. Deze nieuwe namen kunt u noteren op het moodboard dat uw kind mee naar huis heeft gekregen en mag u uw kind weer meegeven na de kerstvakantie (uiterlijk 10 januari 2014).
Uw kind weet hoe het werkt.
De werkgroep zal eind januari een keuze gaan maken uit alle namen die dan verzameld zijn.
Nog vóór de carnavalsvakantie wordt die nieuwe naam onthuld! Ná de naamsonthulling zullen we ook weer samen met de kinderen een passend logo gaan bedenken.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe.
Werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën. 
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.

Werkgroep naamgeving en huisstijl

1 | 2 >>
Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.
Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens in het blokje hieronder, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie. Denk mee

De werkgroep ‘nieuwe naam/huisstijl’ wil graag het volgende onder de aandacht brengen.
Vanaf 9 december zijn alle groepen op Panningen-Zuid en op de Regenboog actief aan de slag gegaan om een nieuwe naam te bedenken voor onze nieuwe school.
Alle groepen hebben een zogenaamd ‘moodboard’ in de klas hangen en hierop staan kernwaardes die het team belangrijk vindt. Deze kernwaardes zijn richting de kinderen ook toegelicht door de leerkrachten. Ook hebben alle groepen van Panningen-Zuid al een bezoekje gebracht aan het nieuwe gebouw.
Dit moodboard én de rondleiding in het nieuwe gebouw, zorgen voor inspiratie voor de kinderen om te komen tot een nieuwe naam. De nieuwe namen die bij de kinderen opkomen, vullen ze in op de grote moodboards die in de groepen hangen. Maar ook u mag hierop mogelijke namen schrijven.
Op het midden van het moodboard ziet u de kernwaardes.
Het is leuk als elk gezin ook thuis eens gaat proberen om tot nieuwe namen te komen die passen bij de kernwaardes. Deze nieuwe namen kunt u noteren op dit moodboard en mag u uw kind weer meegeven na de kerstvakantie (uiterlijk 10 januari 2014).
Uw kind weet hoe het werkt.
De werkgroep zal eind januari een keuze gaan maken uit alle namen die dan verzameld zijn.
Nog vóór de carnavalsvakantie wordt die nieuwe naam onthuld! Ná de naamsonthulling zullen we ook weer samen met de kinderen een passend logo gaan bedenken.
Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe.

Er zijn al veel namen bedacht! Super. Bekijk ze eens, wie weet krijg je nieuwe ideeën.
Veel plezier met het bedenken van nog meer namen! We horen ze na de vakantie.
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem
fileitem

2 oktober bijeenkomst diverse werkgroepen.

bijeenkomst diverse werkgroepen.

Werkgroep onderwijsaanbod

Uitgangspunt van deze werkgroep is steeds om op basis van de professionele kennis van de leerkrachten de juiste keuzes te maken gericht op de ontwikkeling van de  kinderen en de leerresultaten.

Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep op 2 oktober 2013 is er in beeld gebracht welke zaken nader onderzocht moeten worden met betrekking tot het onderwijsaanbod.

Te denken valt aan:

  • Inventarisatie huidige methodes
  • Inventarisatie verschillen en overeenkomsten tussen beiden scholen in onderwijsaanbod
  • Methodes en werkwijzen gekoppeld aan leerresultaten, leerlijnen en leerdoelen

 

Verder is er tijdens deze bijeenkomst een tijdspad bepaald waarin beschreven staat welke stappen de werkgroep gaat nemen om te komen tot een eenduidig onderwijsaanbod waarmee de nieuwe school in augustus 2014 een gedegen start kan maken.

Werkgroep vieringen

De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van de verschillen en overeenkomsten van de vieringen op beide scholen, rekening houdende met de verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen.  We zijn tot de conclusie gekomen dat er veel overeenkomsten zijn op beide scholen. Mogelijkheden genoeg om te komen tot een gemeenschappelijke opzet voor de nieuwe school!

 

werkgroep pr.

In de werkgroep is er een tijdspad gemaakt mbt het realiseren van info-avonden, informatie verstrekking en de opening van de nieuwe school.  De leden van de werkgroep hebben een overlegmoment gepland met Johan.

werkgroep huisvesting

Het aanspreekpunt van onze werkgroep : Tillie

Brainstormen “wat moet mee?

We zijn begonnen aan een mindmap “wat moet mee”.                         

We zijn tot een aantal acties gekomen en we hebben een aantal vragen aan Johan.

Tijdpad: Een concreet tijdpad hebben we nog niet opgesteld.

 Brainstormen over het logistieke proces                                                              

 

Het laatste nieuws werkgroep verkeer

Werkgroep verkeer:


De werkgroep verkeer heeft niet stil gezeten.

Zij zijn al drie keer bij elkaar gekomen om de verkeerssituatie te bespreken.           

Het veilig oversteken bij de J.F. Kennedylaan is ter sprake gekomen en het parkeren bij de nieuwe school.
Ook is er met de gemeente hierover overleg geweest.
De volgende vergadering is op vrijdag 6 september.

1e info avond

                          De 1e informatie bijeenkomst.

Om alle ouders en belangstellenden op de hoogte te houden mbt te ontwikkelingen de scholen Panningen Zuid en de Regenboog zal er een kort verslag van de info avond op deze site worden geplaats.


De presentatie van de directeur Johan van den Beucken kunt u bekijken door op de onderstaande link te klikken.

http://prezi.com/ss_yg_br13yo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

beide teams stellen zich voor
                                De teamleden van beide scholen stelden zich voor aan de ouders


een grote opkomst
                            Er was grote belangstelling voor de nieuwe ontwikkelingen.